Zasady i regulacje

Ogólne warunki świadczenia usług

Nasz regulator

Objective Finance
PO Box 2, Friarton House, 5 Friarton Road, Perth PH2 8BB
jest marką firmy OF Network Limited, działającej pod nadzorem Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority, FCA). FCA jest organem nadzoru nad usługami finansowymi w Wielkiej Brytanii. Nasze zezwolenie i zakres działalności, która możemy prowadzić, możesz sprawdzić w rejestrze usług finansowych na stronie internetowej FCA. OF Network Limited jest wpisana do rejestru prowadzonego przez FCA pod numerem 809686

Nasze usługi

Kredyty hipoteczne

Jesteśmy niezależnymi doradcami ds. kredytów hipotecznych i rekomendujemy produkt hipoteczny, który jest odpowiedni dla Ciebie po dokonaniu oceny Twoich osobistych potrzeb i okoliczności. Obejmie to szczegółową ocenę zdolności kredytowej.

Rozważymy wszystkie produkty i pożyczkodawców, do których mamy dostęp. Oznacza to, że nie będziemy brać pod uwagę tych pożyczkodawców, którzy są dostępni tylko poprzez udanie się do nich bezpośrednio.

Kredyty mieszkaniowe

Oferujemy przegląd pożyczek oferowanym na całym rynku, ale nie oferty, które można uzyskać tylko poprzez bezpośrednie skontaktowanie się z pożyczkodawcą.

Nie udzielamy porad na temat hipotek z drugiego obciążenia ani pożyczek pomostowych. Tam, gdzie klienci potrzebują tego rodzaju pożyczek, odsyłamy Cię do specjalistycznego brokera. Jeśli klient wyrazi zainteresowanie tymi tematami, polecimy mu specjalistę w tym temacie.

Firmowy kredyt na mieszkanie pod wynajem; Konsumencki kredyt na mieszkanie pod wynajem.

Oferujemy przegląd pożyczek oferowanym na całym rynku, ale nie oferty, które można uzyskać tylko poprzez bezpośrednie skontaktowanie się z pożyczkodawcą.

Nie udzielamy porad na temat hipotek z drugiego obciążenia ani pożyczek pomostowych. Tam, gdzie klienci potrzebują tego rodzaju pożyczek, odsyłamy Cię do specjalistycznego brokera. Jeśli klient wyrazi zainteresowanie tymi tematami, polecimy mu specjalistę w tym temacie.

Ubezpieczenia

Oferujemy produkty z całego rynku. Po dokonaniu oceny Twoich potrzeb udzielimy rekomendacji w zakresie ubezpieczeń na życie, chorób krytycznych, ochrony dochodów, ochrony przed wypadkami i bezrobocia, ubezpieczenia nieruchomości i prywatnego ubezpieczenia medycznego.

Koszt naszych usług

Kredyty hipoteczne

Kredyty mieszkaniowe

Opłata £300 płatna na początku. Jest to opłata za poradę, dokonanie przeglądu pożyczkodawców.

Opłata w wysokości £349, która jest płatna przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny. Jest to opłata za przeprowadzenie procesu.

Otrzymamy także prowizję od pożyczkodawcy.

Decyzja Bankowa ważna jest przez okres 3 miesięcy, w przypadku, gdzie nieruchomość nie została znaleziona, pierwsze odświeżenie decyzji bankowej przygotowane jest bez dodatkowych opłat dla klienta, każde następne odświeżenie decyzji wiąże się z dodatkowa opłata administracyjna w wysokości £85.

Kredyt refinansowy (Remortgage)

Opłata w wysokości £340, która jest płatna przy składaniu wniosku o kredyt refinansowany i obejmuje poradę, dokonanie przeglądu pożyczkodawców oraz złożenie wniosku.

Otrzymamy również prowizję od pożyczkodawcy.

Zasadniczo decyzja jest ważna przez 3 miesiące, każda kolejna decyzja o odświeżeniu kosztuje £85 za dodatkowe prace administracyjne.

Kredyt refinansowy ze zwiększeniem kapitału własnego (Remortgage with Staircasing)

Opłata w wysokości £380, która jest płatna przy składaniu wniosku o kredyt refinansowany i obejmuje poradę, dokonanie przeglądu pożyczkodawców oraz złożenie wniosku.

Otrzymamy również prowizję od pożyczkodawcy.

Zasadniczo decyzja jest ważna przez 3 miesiące, każda kolejna decyzja o odświeżeniu kosztuje £85 za dodatkowe prace administracyjne.

Dokapitalizowanie kredytu (Further Advance)

Opłata w wysokości £340, która jest płatna przy składaniu wniosku o dokapitalizowanie kredytu i obejmuje poradę, dokonanie przeglądu pożyczkodawców oraz złożenie wniosku

Otrzymamy również prowizję od pożyczkodawcy.

Zasadniczo decyzja jest ważna przez 3 miesiące, każda kolejna decyzja o odświeżeniu kosztuje £85 za dodatkowe prace administracyjne.

Transferu produktu bankowego (Product Transfer)

Bez opłaty. Otrzymamy prowizję od pożyczkodawcy.

Firmowy kredyt na mieszkanie pod wynajem; Konsumencki kredyt na mieszkanie pod wynajem (Buy to Let)

Opłata £300 płatna na początku. Jest to opłata za poradę, dokonanie przeglądu pożyczkodawców.

Opłata w wysokości £349, która jest płatna przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny. Jest to opłata za przeprowadzenie procesu.

Otrzymamy także prowizję od pożyczkodawcy.

Decyzja Bankowa ważna jest przez okres 3 miesięcy, w przypadku, gdzie nieruchomość nie została znaleziona, pierwsze odświeżenie decyzji bankowej przygotowane jest bez dodatkowych opłat dla klienta, każde następne odświeżenie decyzji wiąże się z dodatkowa opłata administracyjna w wysokości £85.

Jeśli chcesz, możesz poprosić o sprawdzenie stawek prowizji od każdego z pożyczkodawców, których rozważaliśmy w momencie, gdy przedstawiamy ci naszą rekomendację.

Kredyt na mieszkanie wraz z kredytem refinansowaniem pod wynajem (Let to Buy)

Opłata £400 płatna na początku. Jest to opłata za poradę, dokonanie przeglądu pożyczkodawców.

Opłata w wysokości £470, która jest płatna przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny. Jest to opłata za przeprowadzenie procesu.

Otrzymamy także prowizję od pożyczkodawcy.

Decyzja Bankowa ważna jest przez okres 3 miesięcy, w przypadku, gdzie nieruchomość nie została znaleziona, pierwsze odświeżenie decyzji bankowej przygotowane jest bez dodatkowych opłat dla klienta, każde następne odświeżenie decyzji wiąże się z dodatkowa opłata administracyjna w wysokości £85.

Jeśli chcesz, możesz poprosić o sprawdzenie stawek prowizji od każdego z pożyczkodawców, których rozważaliśmy w momencie, gdy przedstawiamy ci naszą rekomendację.

Ubezpieczenia

Brak opłaty za ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie z tytułu poważnej choroby, ubezpieczenie od utraty dochodu, choroby spowodowanej wypadkiem i utraty pracy, ubezpieczenia domu i prywatnego ubezpieczenia medycznego. Dostaniemy za to prowizję od ubezpieczyciela.

Opłata £15 za prośbę o dokonanie zmian w polisie (takich jak nowy adres, dane kontaktowe, zmiana nazwiska itp.). Opłaty dotyczą dodatkowych prac administracyjnych. Brak opłat, jeśli wniosek o dokonanie zmian zostanie złożony w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia polisy.

Zwrot opłat

Należy pamiętać, że nasza opłata będzie nadal naliczona, jeśli wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony z powodu podania przez aplikanta błędnych informacji lub niepoinformowania o życiowych zmianach mających wpływ na jego zdolność kredytową. Należy również zauważyć, że nie zapewniamy zwrotu pieniędzy, jeśli zrezygnujesz z procesu po przedstawieniu przez nas rekomendacji.

Inne informacje

Kodeks etyczny

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia najwyższego standardu doradztwa i obsługi. Dobro naszych klientów jest dla nas najważniejsze. Aby to osiągnąć, zaprojektowaliśmy nasze systemy i procedury, aby umieścić Cię w centrum naszej uwagi. Dlatego postępujemy tak, aby:

  • być otwartym, uczciwym i przejrzystym w sposobie, w jaki postępujemy z Tobą;
  • nie stawiać naszych interesów ponad Twoje;
  • komunikować się jasno, szybko i bez żargonu
  • brać pod uwagę Twoje spostrzeżenia i uwagi w naszym sposobie współpracy z Tobą, aby upewnić się, że spełnia twoje oczekiwania lub w celu wprowadzenia ulepszeń
Obowiązek udzielenia informacji zgodnie z prawda

Wszelkie udzielane przez nas porady finansowe będą oparte na osobistej sytuacji finansowej i celach. Ważne jest, aby informacje, które nam przekazujesz, były zarówno dokładne, jak i odzwierciedlały aktualną sytuację.

Twoim obowiązkiem jest dostarczenie kompletnych i dokładnych informacji (np. organizacji, która zapewnia ubezpieczenia, hipoteki lub plany związane z inwestycjami).

Ważne jest, aby wszystkie oświadczenia złożone we wniosku lub w dodatkowej dokumentacji były pełne i dokładne.

Należy pamiętać, że jeśli nie ujawnisz wszystkich istotnych informacji lub jakiejkolwiek istotnej zmiany w okoliczności, warunki Twojego planu mogą zostać unieważnione (np. roszczenie ubezpieczeniowe może nie zostać wypłacone). Zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie podanych informacji przed ich przesłaniem.

Instrukcje

Wolimy, aby nasi klienci udzielali nam instrukcji na piśmie, aby pomóc w wyjaśnieniu i uniknąć przyszłych nieporozumień. Przyjmiemy jednak instrukcje ustne, pod warunkiem, że zostaną potwierdzone na piśmie.

Język

O ile wcześniej nie uzgodnimy tego inaczej, cała komunikacja zostanie zakończona w języku angielskim. Biegle władam językiem angielskim, polskim i mogę prowadzić działalność w tych językach.

Ustawa o ochronie danych osobowych 2018

Podane przez Ciebie dane osobowe pomogą doradcy finansowemu w udzieleniu najlepszej porady zgodnie z ustawą o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. Podane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych z 2018 r., która obejmuje wymogi ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) do ustawodawstwa brytyjskiego. Przed zebraniem jakichkolwiek danych użytkownik otrzyma dokument z informacją o polityce prywatności i zostanie poproszony o wyrażenie zgody na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych kategorii specjalnej.

Skargi

Jeśli chcesz złożyć skargę, napisz do PO Box 2, Friarton House, 5 Friarton Road, Perth PH2 8BB lub e-mail office@objectivefinance.co.uk.

Podsumowanie naszych wewnętrznych procedur rozpatrywania skarg dotyczących racjonalnego i szybkiego rozpatrywania skarg jest dostępne na żądanie, a jeśli nie możesz rozpatrzyć pozytywnie skargi u nas, możesz być uprawniony do skierowania jej do Biura Rzecznika Finansowego, lub Financial Ombudsman Service Undefined, kontaktując się z nimi pod numerem 0800 023 4567.

System rekompensat

Jeśli złożysz skargę, a my nie będziemy w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań, możesz być uprawniony do rekompensaty z Systemu Rekompensat za Usługi Finansowe.

Więcej informacji na temat limitów mających zastosowanie do różnych rodzajów produktów jest dostępny na stronie FSCS

Weryfikacja klienta

Możemy zostać poproszeni o zweryfikowanie tożsamości naszych klientów, uzyskanie informacji o celu i charakterze usług, jakie prowadzimy w ich imieniu, oraz o zapewnienie, że przechowywane przez nas informacje są aktualne. W tym celu możemy korzystać z elektronicznych systemów weryfikacji tożsamości i możemy przeprowadzać te kontrole od czasu do czasu przez cały czas trwania naszej relacji, nie tylko na początku.

Prawo

Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Szkocji, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów szkockich.

Siła wyższa

Objective Finance nie odpowiada za naruszenie niniejszej umowy i nie ponosi względem Ciebie żadnej odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie przez nią jej zobowiązań wynika z okoliczności, na które nie miała ona wpływu.

Zakończenie współpracy

Upoważnienie do działania w Twoim imieniu może zostać rozwiązane w dowolnym momencie bez kary przez każdą ze stron z zachowaniem 7-dniowego pisemnego powiadomienia drugiej strony, ale bez uszczerbku dla zakończenia już zainicjowanych transakcji. Wszelkie transakcje dokonane przed rozwiązaniem oraz należna część opłat okresowych za usługi zostaną rozliczone do tej daty.

Powrót