Kategorie

Mieć, czy nie mieć ubezpieczenia na życie?

W tym artykule dowiesz się co to jest Ubezpieczenie na Życie, jaka jest jego rola i rodzaje, podsumujemy także zalety posiadania takiej ochrony dla osoby ubezpieczonej.

Czytaj dalej
Mieć, czy nie mieć ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie (Life Cover) – co to jest?

Ubezpieczenie na Życie chroni na wypadek śmierci osoby, która jest ubezpieczona. W sytuacji, gdy nastąpi śmierć ubezpieczonego, osoby wskazane jako beneficjenci w dokumencie Trust otrzymają określoną w umowie sumę ubezpieczenia.

Polisa na czas określony / bezterminowa

Polisa na Życie może być zawarta na czas określony (term assurance) np. 10, 15, 20, 40 lat lub bezterminowo (Whole-of-Life). W przypadku polisy bezterminowej Whole-of-Life ubezpieczyciel wypłaci sumę ubezpieczenia bez względu na to, kiedy osoba ubezpieczona umrze, o ile składki będą opłacane.

Single / Joint

Ubezpieczenia na życie może obejmować jedną osobę (single life basis) lub dwie osoby (joint life basis). W przypadku wspólnego ubezpieczenia na życie ochrona obejmuje dwie osoby,                              a ewentualna wypłata sumy ubezpieczenia będzie dotyczyć osoby, która pierwsza umrze lub zostanie zdiagnozowana z nieuleczalną chorobą (terminal illness).

Terminal Illness

Większość polis na życie zawiera terminal illness benefit, który zostaje wypłacony po zdiagnozowaniu nieuleczalnej choroby a rokowania dotyczącej przeżycia osoby ubezpieczonej zazwyczaj nie są dłuższe niż rok.

Typowe wykluczenia

Ubezpieczenie na Życie może zawierać pewne wykluczenia. Suma ubezpieczenia nie zostanie wypłacona, jeżeli osoba ubezpieczona popełni samobójstwo w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia ubezpieczenia, jeżeli śmierć ubezpieczonej osoby jest następstwem wojny lub ubezpieczony umrze z powodu nadużywania narkotyków, alkoholu, lub zostaną zatajone ważne fakty dotyczące stanu zdrowia i stylu życia (w trakcie wypełniania aplikacji).

Kto potrzebuje ubezpieczenie na życie?

  • osoby, które mają na swoim utrzymaniu rodzinę (żonę, męża, partnera lub dzieci w wieku szkolnym)
  • rodzina mieszkająca w domu z hipoteką (ubezpieczenie na życie może pokryć spłatę kredytu hipotecznego)
  • osoby chcące pokryć koszty pogrzebu

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Polisa na Życie może kosztować od £5 miesięcznie. Wysokość miesięcznej składki, którą płacisz za ubezpieczenie na życie, zależy od wielu czynników. Są to: Twój wiek, stan zdrowia, długość polisy oraz styl życia (uprawianie sportów ekstremalnych, palenie papierosów, rodzaj wykonywanej pracy).

Jeśli chcesz zapewnić finansowe wsparcie najbliższym osobom po Twojej śmierci, na pewno warto się ubezpieczyć.

Mariusz Wolski

Były specjalista ds. finansów w Objective Finance

Podobne artykuły