Kategorie

Ubezpieczenie rodziców w UK na wypadek ich śmierci

Jeśli Twoi rodzice mieszkają w Wielkiej Brytanii, tak jak Ty, możesz ich ubezpieczyć

Czytaj dalej
Ubezpieczenie rodziców w UK na wypadek ich śmierci

Jednym z elementów różniących polisy ubezpieczeniowe na życie w Polsce i Wielkiej Brytanii jest sposób rozliczenia odszkodowania w przypadku śmierci rodzica osoby ubezpieczonej. W Polsce, w przypadku śmierci ojca lub matki, osoba ubezpieczona otrzyma odszkodowanie. W Wielkiej Brytanii, nie. Jak więc zabezpieczyć swoich rodziców, jeśli również mieszkają w UK?

Czy mogę otrzymać wypłatę z mojej polisy w UK w przypadku śmierci rodzica?

Jeżeli Twój ojciec lub matka mieszkają w Wielkiej Brytanii mogą wykupić polisę, która chroni ich na wypadek śmierci. W sytuacji, gdy nastąpi śmierć ubezpieczonego, osoby wskazane jako beneficjenci w dokumencie Trust otrzymają określoną w umowie sumę ubezpieczenia. 

Są dwie możliwości ubezpieczenia rodziców: mogą to zrobić sami, albo Ty jako właściciel polisy możesz ubezpieczyć swoich rodziców (za ich zgodą). W tym drugim wypadku musisz mieć conajmniej 16 lat, żeby móc wykupić polisę (limit wieku może być wyższy zależnie od ubezpieczyciela). Ważna uwaga - jeśli to Ty wykupujesz polisę dla rodziców, nie oznacza to, że będziesz musiał płacić składki, aczkolwiek możesz. W tym wypadku należy ustalić z kogo konta będą pobierane miesięczne opłaty.

Jaką sumę ubezpieczenia potrzebują?

Pierwszą rzeczą jaką można zrobić przed ubezpieczeniem rodziców jest zapoznanie się z ich obecną sytuacją finansową. Dobrym pomysłem jest sporządzenie kalkulacji kosztu pogrzebu, zestawienia długów jakie mogą oni posiadać (kredyt hipoteczny, kredyt na auto, zadłużenie na karcie kredytowej lub inne zobowiązania) i ustalenie czy posiadają jakieś oszczędności. Te kalkulacje pozwolą odpowiedzieć na pytanie na jaką sumę ubezpieczyć rodziców. Jeśli nie posiadają długów, można wybrać mniejszą sumę ubezpieczenia, jeśli dług jest wysoki - to suma ubezpieczenia powinna być proporcjonalnie wyższa. 

Jak znaleźć odpowiednią polisę?

Istnieją dwie główne opcję jeśli chodzi o wybór planu odpowiadającego potrzebom swoich rodziców: ubezpieczenie terminowe lub ubezpieczenie bezterminowe - na całe życie. Każda z nich ma swoje zalety, więc należy je dobrze przeanalizować przed zakupem.

Polisa na życie na czas określony / polisa terminowa

Polisa na życie może być zawarta na czas określony (term assurance) np. 10, 15, 20, 40 lat. Ten rodzaj polisy jest z reguły tańszy niż polisa bezterminowa.

Polisa na życie bezterminowa

W przypadku polisy bezterminowej (Whole-of-Life) ubezpieczyciel wypłaci sumę ubezpieczenia bez względu na to, kiedy osoba ubezpieczona umrze, o ile składki będą opłacane.

W jakiej sytuacji Twoi rodzice mogą potrzebować ubezpieczenia na życie?

  • gdy chcą pokryć koszty przyszłego pogrzebu, a nie mają wystarczających oszczędności
  • gdy mają kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania finansowe i chcą, aby po ich śmierci były opłacone (ubezpieczenie na życie może pokryć spłatę hipoteki lub innych długów wobec banków)
  • gdy chcą przekazać swojej rodzinie określoną sumę pieniędzy jako formę spadku

Od jakich czynników zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?

Na wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej na życie, wpływają takie czynniki jak: wiek ubezpieczonego, jego stan zdrowia, długość i rodzaj wymaganej polisy oraz styl życia (np. uprawianie sportów ekstremalnych, palenie papierosów, lub wykonywanie tzw. niebezpiecznego zawodu podniesie wysokość składki).

Podsumowanie

Jeżeli Twój rodzic lub rodzice mieszkają w Wielkiej Brytanii, mogą się ubezpieczyć na wypadek śmierci wykupując terminową lub bezterminową polisę na życie. Ty możesz być właścicielem takiej polisy lub może nim być Twój ojciec lub matka. Ważne jest, aby wskazać osoby uposażone (beneficjentów) w dokumencie Trust, do których trafią pieniądze z polisy po śmierci osoby ubezpieczonej. Natomiast, jeżeli Twoi rodzice mieszkają w Polsce (lub w każdym innym kraju, ale nie w Wielkiej Brytanii), wówczas nie możesz wykupić polisy na wypadek ich śmierci.

Mariusz Wolski

Były specjalista ds. finansów w Objective Finance

Podobne artykuły